Short segment connecting #250 with #205, #206 and #211

Statistics

0 - 1

hrs

88

m

23

m

5

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Moderate

Description

Сегмент 207 служи като връзка между шосето Велинград - Начовото (сегмент № 250) и Елин връх - стартова точка за сегменти с номера 205, 206 и 212. През цялото време 207 следи горски път, който в началото е стръмен, но след първите 300 метра наклона намалява и става почти хоризонтален.

След около един километър ще достигнете до разклон, на който 207 продължава в ляво, а пътищата в дясно водят към местността Кладова (през Печенек) или към местността Самоводица (през Платот).

Следва кратко изкачване и нов разклон, на който 207 продължава на дясно.

Последната отсечка преди върха е доста стръмна и може да се наложи да избутате колелото си. На върха е изграден параклиса “Св.

Илия”, а около него е оформена зона за отдих с няколко заслона и чешма с питейна вода. Маркировката е син триъгълник с номер 207.

Segment №207 serves as a connection between the road Velingrad - Nachovoto (segment №250) and Elin Vrah - starting point of segments №205, №206 and (212. A forest road follows all the time, starting with a short but steep climb, after which the slope of the road decreases and becomes almost horizontal.

After about one kilometer there is a large fork, on which segment №207 continues to the left, and to the right there are forest roads to Kladova (via Pechenek) and to Samovoditsa (across Plato).

A new ascent and a new fork follow, on which №207 continues to the right.

The slope increases, but the end of the segment - Elin peak is very close. At the top is the chapel of St.

Elijah, and around it is a recreation area with a fountain and shelters.