XC route providing you with many options for 2-3 hrs loops west of Velingrad

Statistics

2 - 3

hrs

729

m

330

m

7

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Moderate

Description

През по-голямата си част сегмент 210 следва горски път, който дава достъп до долните части на няколко сегмента - 201, 202, 204, 205, 206, 211, 212 и по този начин дава възможност за няколко варианта на класически ендуро маршрути с различна дължина и трудност.

Сегмент 210 започва от Велинград и се изкачва до местността Булин чаир, където се пресича със сегмент 201.

Няколко километра по-нагоре се намира местността Самоводица, от където може да се спуснете вдясно по маркираната с 202 пътека към Стария чарк и Велинград.

Изкачването по горски път продължава след Самоводица до местността Драгиче, където 210 се пресича с 204 и 206, по които също може да се спуснете обратно до Велинград.

На този кръстопът е необходимо да напуснете горския път и да поемете на ляво (нагоре) по пътека, която се изкачва стръмно и ще се наложи да избутате колелото си за кратко.

След около един километър ще достигнете до местността Извора, която е и най-високата точка по сегмента.

Малко преди извора е пресечната точка със сегмент 205, по който може да се спуснете до Велинград през местността Градот.

След Извора ще достигнете до шосето Велинград - Начовото, в местността Ачовица.

Тук пресичате сегмент 211, по който може да се спуснете до село Драгиново.

№ 210 продължава по горски път от другата страна шосето и след още около километър достигате до пресечката със сегмент 212 (Ситния дол), по който също може да се спуснете до село Драгиново.

Финала на 210 е в местността Станиловец, от където се открива хубава панорама към Алабак, долината на Чепинска река, село Драгиново и околните хълмове.

Сегмента е маркиран двупосочно със сини триъгълници с номер 210. For most of its length segment #210 follows a forest road which gives you access to the lower parts of many segments - 201, 202, 204, 205, 206, 211 and thus providing you with you with the opportunity to make a classic enduro loop with different length and difficulty.

The segment starts from Velingrad and climbs to Bulin chair where it intersects with 201.

A few more kilometers up is Samovoditsa where you can turn right and down on 202.

The climb continues after Samovoditsa until you get to a place named Dragiche where 210 intersects with 204 and 206.

Here the forest road ends and starts a short (1 km) section of single track which involve some pushing.

This climb takes you Izvora - the highest point of the segment.

Here you may go down on 205 or continue further until Achovitsa where is the intersection with 211.

The last point of the route is in Stanilovets - area with some nice views of the region of Velingrad.

This segment can be done also in the opposite direction and it is marked with blue triangles.