Segment #211 is another option to go down from Mt Elin vrah

Statistics

0 - 1

hrs

28

m

853

m

12

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Difficult

Description

Сегмент № 211 започва от Елин връх и се спуска в източна посока към село Драгиново.

За да достигнете началото на сегмента е необходимо да се изкачите от Велинград по сегменти № 250 (възможен е и трансфер с автомобил) и № 207.

От параклиса “Св.

Илия” пътеката се “шмугва” в гората в източна посока и скоро достигате до местността Амаловото, където има чешмичка с питейна вода.

Пътеката продължава в югоизточна посока, докато достигне местността Ачовица, където се пресича със сегмент № 210.

От тази точка надолу сегмента следва приятна пътека, която пресича два пъти шосето Велинград - Начовото (внимавайте при пресичането!) и завършва в село Драгиново. Сегмента е маркиран със сини триъгълници с номера 211. Segment #211 starts from Mt Elin vrah and goes down in eastern direction towards the village of Draginovo.

To get to the starting point you should use segments #250 (possible car transfer) and #207.

From the chapel of "St Ilias" the narrow path goes down in eastern direction and quickly reaches Amalovoto area where there is a fountain of drinking water.

The trail then continues in southeastern direction until it reaches the area of Achovitsa where there is a small section of forest road.

In the lower part the segment crosses the asphalt road from Velingrad to Peeva polyana and end up in the village of Draginovo.