Relativt sikker rute opp mot Hilleknuten.

Statistics

2 - 3

hrs

623

m

4

m

20

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Moderate

Description

Denne ruten har relativt liten helling, og overstiger ikke 30°.