Эхо с гара-баши+ Чиперазау

Statistics

7 - 8

hrs

829

m

2,158

m

22

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Difficult

Description

Эхо с гара-баши+ Чиперазау