Najbrži put do Risnjaka

Statistics

1 - 2

hrs

489

m

27

m

16

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Difficult

Description

Staza od Pilane do doma Risnjak, Dio staze, od dijela gdje se potok Bliznec spaja s pritokom koji dolazi od Tigrovog oka pa sve do izlaza na makadam ispod Risnjaka, jako je zahtijevan.

Staza ide po hrptu brijega, nije označena, slabo je utabana i jako je strma.