صعود از رخ شمالی قله توچال ، مبدا روستای ایگل

Statistics

2,205

m

2,395

m

23

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Difficult

Description

مسیرشمالی صعود به قله توچال