قله مهر چال از مسیر روستای امامه

Statistics

1,685

m

1,692

m

20

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Difficult

Description

قله مهرجال از قلل اصلی البرز مرکزی با ارتفاع حدود 4 هزار متر