قله منار از روستای مورود

Statistics

1,396

m

25

m

18

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Moderate

Description

قله منار آخرین قله خط الراس توچال می باشد