قله اوریم ، نام دیگر این قله سنگر می باشد

Statistics

1,500

m

989

m

20

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Moderate

Description

از قلل صخره ای و زیبای البرز شرقی است ، صعود در پاییز توصیه می شود