قله تاریک نو

Statistics

833

m

733

m

19

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Moderate

Description

این قله چشم انداز بسیار خوبی به تونل کندوان دارد