.

Statistics

2,922

m

2,901

m

26

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Difficult

Description

Typ som vi sa från början.

Löpning eller hkp till foten av tolpa, ev bestigning om vädret vill.

Sen Nygrens led upp på keb och sedan gena ner till tarfala och över tarfalaplatån hem.