این مسیرو واسه خودم پروژه کردم

Statistics

1

day +

2,636

m

2,678

m

22

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Difficult

Description

این مسیرو پروژه کردم واسه خودم