Fra Dyranut til Rauhelleren

Statistics

6 - 7

hrs

774

m

793

m

8

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Moderate

Description

Fra Dyranut går stien på vestsiden av Vetle Skiftessjøen.

Etter ca 1 km er det et stikryss hvor stien til Stigstuv tar av østover.

Ruta er omlagt fordi det ikke lenger er drift på Bjoreidalshytta.

Stien går sørøstover i lettgått terreng, krysser Nybubekken og Larsbubekken som må steingås.

Herfra sørøstover forbi Bjoreidalshøgda til veien og et kort stykke langs den og så på sti mot sørøst til det nye stidelet til Halne, Krækkja og Nybu (T-merkinga ned til Nybu er fjernet fordi Bjoreidalshytta er nedlagt) ved enden av Loftstovedalen.

Videre i samme retning til Store Nordmannsslepa og langs denne innover Stigstudalen til Stigstuv.

På sørsida av Stigstudalen ligger Falkafangaren og Hyttehaugen med tufter etter gamle falkfangerhytter.

Ferdaveien (slepa) her er gammel.

En av vardene er i allefall 2000 år gammel.