Втората половина на качването е по-стръмна.

Statistics

5 - 6

hrs

1,340

m

1,340

m

22

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Difficult

Description

Отличен здрав преход за 9,5 часа