Διάσελο Κυνηγού - Καράβι - Νησί - Μαδερό - Ραπελ - Γαρδίκι - Χτένια Χελμού - Νεραιδάλονο - Ύδατα Στυγός - Περιστέρα

Statistics

5 - 6

hrs

1,754

m

1,936

m

33

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Difficult

Description

Διάσελο κυνηγού - καράβι - νησι - μαδερο - ραπελ - Γαρδίκι - Χτένια Χελμού - Νεραιδάλονο - Ύδατα Στυγός - Περιστέρα