ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΠΕΝΤΕΛΗ

Statistics

2 - 3

hrs

353

m

354

m

13

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Easy

Description

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΠΕΝΤΕΛΗ