ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΕΣ

Statistics

3 - 4

hrs

599

m

600

m

12

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Moderate

Description

ΗΤΑΝ ΕΞΕΡΕΥΝΕΤΙΚΗ