ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΕΣ

Statistics

3 - 4

hrs

515

m

539

m

10

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Moderate

Description

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ