43 קילומר

Statistics

1

day +

1,296

m

1,770

m

14

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Easy

Description

יותר מ1 קילומטר טיפוס