Puja i baixa

Statistics

2 - 3

hrs

427

m

424

m

7

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Difficult

Description

Escapada quan ha amainat