Όμορφη διαδρομή και διάσχιση του ρέματος

Statistics

3 - 4

hrs

410

m

410

m

5

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Easy

Description

Όμορφη διαδρομή και διάσχιση του ρέματος