Μέτριας δυσκολίας διαδρομή στην ευρύτερη περιοχή του βιότοπου της Κίρκης

Statistics

3 - 4

hrs

444

m

444

m

8

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Moderate

Description

Μέτριας δυσκολίας διαδρομή στην ευρύτερη περιοχή του βιότοπου της Κίρκης