Απαιτητική διαδρομή σε 2 πλαγιές και κατάληξη στο ρέμα Βάδισμα

Statistics

3 - 4

hrs

536

m

536

m

9

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Moderate

Description

Απαιτητική διαδρομή σε 2 πλαγιές και κατάληξη στο ρέμα Βάδισμα