გერგეთი - გლაციერი - ყაზბეგი

Statistics

5 - 6

hrs

1,312

m

1,744

m

17

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Extreme

Description

გერგეთი - გლაციერი - ყაზბეგი