Кръгов маршрут за крос-кънтри по долините и билата западно от Чатъма

Statistics

2 - 3

hrs

693

m

700

m

6

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Moderate

Description

Маршрутът е с дължина около 29 км и денивелация около 500 метра.

Подходящ е за полудневна разходка с възможност да бъде удължен към целодневен. Началната точка е Горски център "Чатъма", откъдето се тръгва в западна посока по горски път следящ долината на река Жълтото дере (Саръ яр).

За около 20 минути достигате до красивата местност Горанов чарк, където Жълтото дере меандрира сред пъстроцветни поляни, а наоколо са пръснати няколко кокетни вилички.

Продължавате нагоре срещу течението на реката и след около 2 км достигате до местността Чаушев чарк, където вдясно от пътя личат руините на стари стопански постройки.

Продължавате по основния път в южна посока, наклона постепенно се увеличава, но за около 20-30 минути се изкачвате до местността Стамболова ливада, разположена на главното Велийшко - Виденишко било.

От тази точка маршрута продължава отначало по основния път към Сърница, но след около 200 метра се отбивате вдясно (запад) по друг горски път, който подсича склоновете на Петелски връх.

След около 5 минути излизате на една седловина западно от върха и от тук до местността Кръстовете следвате основния билен път, преминавайки през местностите Голям и Малък Гаргалък, където има изградени хубави заслончета с чешми.

Разстоянието от Стамболова ливада до Кръстовете се изминава за около 1.15 часа.

В местността Кръстовете има временно лятно селище, обитавано от животновъди.

Има и чешма с хубава вода.

От Кръстовете маршрута продължава в ЮИ посока, следвайки маркиран с червена маркировка горски път.

По този път бързо се спускате до долината на река Черното дере, по която през местностите Балинов и Ганев чарк се връщате до язовира и Горски център "Чатъма" При желание за по-дълга обиколка от Кръстовете маршрута може да се развие по следните варианти: 1.

С изкачване до издигащия се в северна посока връх Гюмушчал (Сребрен) - 1901 м.н.в, след което със спускане по пътека до местността Казармите и оттам по долината на река Суйсуза през местностите Мандрата и Герджикова поляна обратно до Чатъма.

Този вариант би удължил маршрута с около 10 км. 2.

Със спускане по горски път в западна посока до местността Каратепе.

От Каратепе връщането до Чатъма може да стане по долината на река Балъкдере (Рибна река) до седловината Казармите, откъдето по долината на река Черното дере през Гьошев и Балинов чарк се връщате до Чатъма.

Този вариант би удължил маршрута с около 15 км.