قسمت شمالی منطقه بی بی شهربانو

Statistics

281

m

273

m

17

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Moderate

Description

هیئت کوهنوردی شهرستان شهر ری