Evitant la NII i esmorzar a can Talamàs

Statistics

2 - 3

hrs

845

m

862

m

5

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Difficult

Description

Ruta Franki