Del 1 av Vassfarstien går fra Hønefoss via Heradsbygda, Oppenåsen, Midttjern og Heggelia til Ellingseterkoia. DNT Ringerike åpnet Vassfarstien i 2018, som en del av foreningens mange markeringer under 125-årsjubileet. Åpningen av stien var en verdig markering av slagordet Skauleis til fjells. Stien består av sju etapper. Den starter i Hønefoss og ender ved Fønhuskoia, Underveis kan du overnatte i flere av de hyggelige koiene våre. Informasjon finner du her: https://www.dntringerike.no/vassfarstien/

Statistics

4 - 5

hrs

704

m

495

m

6

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Moderate

Description

Del 1 av Vassfarstien går fra Hønefoss via Heradsbygda, Oppenåsen, Midttjern og Heggelia til Ellingseterkoia. DNT Ringerike åpnet Vassfarstien i 2018, som en del av foreningens mange markeringer under 125-årsjubileet.

Åpningen av stien var en verdig markering av slagordet Skauleis til fjells. Stien består av sju etapper.

Den starter i Hønefoss og ender ved Fønhuskoia, Underveis kan du overnatte i flere av de hyggelige koiene våre.

Informasjon finner du her: https://www.dntringerike.no/vassfarstien/