Дългото бягане за състезание 2023

Statistics

3 - 4

hrs

639

m

655

m

10

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Moderate

Description

Бягане по популярни и обхождани горски пътища и пътеки.

Основно на сянка.

Минава се покрай много чешми и три подкрепителни пункта.