Дългото колоездачно трасе

Statistics

4 - 5

hrs

1,505

m

1,502

m

12

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Difficult

Description

Предизвикателен маршрут с по-равниннен профил в началото и края