یکی از جاذبه های زیبای گردشگری نزدک کابل

Statistics

3 - 4

hrs

1,536

m

343

m

29

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Severe

Description

از این نقطه تمام شهر کابل قابل دید است