Εύκολη διαδρομή

Statistics

3 - 4

hrs

696

m

692

m

11

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Moderate

Description

πορεία μέσα από οξυές