מחניון פיטם למעלה לוץ

Statistics

5 - 6

hrs

692

m

527

m

10

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Severe

Description

ר