Пътека през горите край Сладка вода | A trail trough the forests of Sladka voda

Statistics

0 - 1

hrs

77

m

140

m

7

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Easy

Description

Пътеката започва на разклон вляво след Сладка вода.

Пътеката е коларски път през цялото време.

Отначало се върви през поле, но скоро влиза в гора.

Там пътя започва да слиза надолу.

Имайте предвид, че има коловози по пътеката.

След около километър се завива наляво.

Оттам пътеката е полегата и върви през или до гора.

След около 2 км пътеката свършва в поле и влиза в село Камен дял. The trail begins at a fork to the left after Sladka voda.

The trail is a carriageway at all times.

At first you walk through a field, but soon enters a forest.

There the road begins to descend.

Be aware that there are ruts along the trail.

After about a kilometer, turn left.

From there the path is flat and goes through or next to a forest.

After about 2 km, the trail ends in a field and enters the village of Kamen Dyal.