Pabargad,shindola,Mutkhel,Bhairavgad,Ghanchakkar,Mudha dongar,Gawaldev/mudha,Katrabai,Ajoba Dongar

Statistics

1

day +

3,236

m

2,785

m

21

max┬░

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Difficult

Description

Pabargad,shindola,Mutkhel,Bhairavgad,Ghanchakkar,Mudha dongar,Gawaldev/mudha,Katrabai,Ajoba Dongar