נחל עמוד מצוקי דלתון

Statistics

3 - 4

hrs

401

m

623

m

11

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Easy

Description

1 יום