Σχετικά εύκολη και όμορφη διαδρομή

Statistics

2 - 3

hrs

385

m

386

m

7

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Moderate

Description

Σχετικά εύκολη και όμορφη διαδρομή