Дългото колоездачно трасе за Шуменско плато 2024

Statistics

4 - 5

hrs

1,471

m

1,474

m

11

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Difficult

Description

Многобройни спускания и качвания по едни от най-красивите и цветни пътеки на Шуменското плато.

Гледки, чешми, участъци, на които ще викате от удоволствие.