Дългото трасе за бягане 2024

Statistics

3 - 4

hrs

800

m

800

m

9

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Difficult

Description

Бягане през пресечена местност с няколко екстремни качвания.