علم کوه دومین قله بلند ایران

Statistics

6 - 7

hrs

1,600

m

1,599

m

26

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Difficult

Description

برنامه صعود به قله #علم_کوه از مسیر حصار چال ابتدا یک مینی بوس دربستی برای پنجشنبه و جمعه گرفته شد شروع برنامه ساعت ۲.۵ بامداد روز پنجشنبه از تهران آغاز شد حدود ساعت ۷ صبح در #رودبارک بودیم در رودبارک یک پناهگاه #فدراسیون وجود داره که اونجا صبحانه صرف شد بعد از استراحت یک نیسان دربست گرفتیم و تا تنگه گلو رفتیم حدود یک ساعت نیم مسیر خاکی و ناهموار طول کشید در انتهای مسیر به تنگه گلو رسیدیم در تنگه گلو قاطر وجود داره که میتونه کوله هاتون رو بدین براتون ببره که من پیشنهاد میکنم اینکار رو بکنید هر کوله ای رو ۳۵ میگیرن و در حصار چال کنار چادرهای تدارکات براتون میزارند از #تنگه_گلو تا حصار چال ۵.۱ کیلومتر و ۲ ساعت ۳۰ دقیقه کوه پیمایی سبک دارید و دوجا بایستی از پل چوبی عبور کنید و یک جا باید از رودخانه گذر کنید حصار چال دشت بزرگی که می تونید غذا و چادر با خودتون نبرید و اونجا کرایه کنید چادرهای کوهستانی خوب در اختیارتون قرار میدن به همراه غذا و عصرانه ما از امکانات استفاده نکردیم و خودمون چادر و غذا رو بردیم چادرها رو علم کردیم و بعد از استراحت برای نشانه گذاری شب نوردی و هم هموایی بخشی از مسیر رو رفتیم و برگشتیم ساعت ۹ شب خوابیدیم ساعت ۲ و ۱۵ دقیقه بیدار شدیم بعد از صرف صبحانه در ساعت ۳ و ۲۰ دقیقه به سمت قله #علم_کوه حرکت کردیم از #حصارچال تا #علم_کوه ۵.۸ کیلومتر است مسیر بسیار سرد و بادهای موزی کار صعود رو سخت کرده بود ولی تیم بدون توقف حرکت کرده پای قله آفتاب خودنمایی کرد پای قله مدتی رو برای گرم شدن زیر نور خورشید استراحت کردیم و ساعت ۹ صبح قله فتح شد. بعد از کمی استراحت به سمت حصار چال سرازیر شدیم، هوا گرم شده بود و مسیر لذت بخش ساعت ۱۲ و ۲۰ دقیقه به حصر چال رسیدیم در حصار چال بعد از کمی استراحت و صرف غذایی سبک به سمت تنگه گلو سرازیر شدیم کوله ها رو به قاطر ها دادیم و یکی از دوستان قدرتمند گروه از گروه جدا شد و برای اینکه زودتر از بارها به تنگه گلو برسه با سرعت مسیر رو پیمایش کرد گروه در ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه به تنگه گلو رسید و متاسفانه به دلیل عدم پایبندی قرار یکی از راننده ها حدود ۱ ساعت و ۳۰ در تنگه گلو معطل شدیم ولی در نهایت به رودبارک برگشتیم از رودبارک به سمت تهران حرکت کردیم و تنها برای صرف شام در رستورانی توقف کردیم ساعت ۳ صبح زمان بازگشت و منزل و رسیدن به تهران بود هزینه کل سفر برای هر یک از اعضا ۲۷۵ هزار تومان شد ** این برنامه توسط آقای احمد جلالی برنامه ریزی و اجرا شد.