قله مشرف به شهر تهران

Statistics

5 - 6

hrs

2,195

m

97

m

19

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Difficult

Description

صعود یک روزه به قله توچال از پارکینگ ولنجک تا قله توچال حرکت ساعت ۴.۵ صبح از پارکینگ شروع شد تا ایستگاه ۲ رو در طی یک ساعت و چهل دقیقه سپری کردیم و تا ایستگاه ۵ کل مسیر از ابتدا ۴ ساعت طول کشید در ایستگاه ۵ صبحانه صرف شد و به سمت ایستگاه ۷ حرکت کردیم تا ایستگاه ۷ حرکت دو ساعت نیم طول کشید کل مسیر ایستگاه ۵ تا ۷ مه گرفته بود و واقعا روزی زیبا را برایمان رقم‌ زد در ایستگاه ۷ کمی استراحت کردیم و به سمت قله توچال حرکت کردیم کل مسیر تا ۱۰ سانتی متر بالای قوزک پا برف داشتیم ساعت ۳ بعد از ظهر قله رو مه گرفت و چشم چشم رو نمیدید صحنه بسیار‌زیبا و دلنشین بود از آنجا تا ایستگاه ۷ حرکت کردیم و در ایستگاه ۵ ناهار صرف شد ساعت ۵ از ایستگاه ۵ به سمت پایین حرکت کردیم و حدود ساعت ۱۸ پارکینگ توچال بودیم واقعا روز‌خوبی بود پ.ن پدرم سال پیش در توچال رفت و دوس داشتم این مسیر رو به عشق پدر یک‌ روز برم که تا امروز محقق نشده بود و امروز تحقق یافت