FATMAP by Strava

Skarvanfjellet

Skarvanfjellet ligger bak Skogshorn, og er en mindre populær tur i et populært område. Snøen her kan ofte være mindre vindpåvirket da Skogshorn fungerer som et vindfang.

Ski Touring Moderate

Distance
5.3 km
Ascent
923 m
Descent
91 m
Duration
3-4 hrs
Low Point
884 m
High Point
1.7 km
Gradient
31˚
Skarvanfjellet Map

Skarvanfjellet ligger bak Skogshorn på bilde, og er en mindre populær tur i et populært område. Snøen her kan ofte være mindre vindpåvirket da Skogshorn fungerer som et vindfang.

Description

Parkering: Parker på en stor parkeringsplass langs Lykkjavegen. Denne parkeringen koster penger og kan betales med SMS.

Opp: Kryss veien og fortsett oppover på venstre side av elven. Legg sporet etter hvert mot bunn av ryggen ned fra Skogshorn. Hold deg på sørsiden av elveleie til det flater ut på 1500moh. Merk at elveleie vil være en terrengfelle. Når det flater ut fortsetter du mot nord og så opp østsiden av Skarvanfjellet.

Ned: Den fineste nedkjøringen er på nordsiden av elveleiet du gikk opp langs. Selve elveleiet kan også være attraktivt, men dette er en stor terrengfelle du bør ta hensyn til.

Difficulty

Moderate

Slopes become slightly steeper at around 25-30 degrees.

Low Exposure (E1)

1 out of 4

Exposure is limited to that of the slope itself. Getting hurt is still likely if the slope is steep and/or the snow is hard.

Remoteness

1 out of 4

Close to help in case of emergency.

Best time to visit

between November and May

Equipment required

  • Skins