FATMAP by Strava

Kobåset: Bananrännan

Kobåsets kändaste ränna, pretty steep, pretty exposed.

Freeride Skiing Difficult

Distance
1.2 km
Ascent
6 m
Descent
480 m
Low Point
1 km
High Point
1.5 km
Gradient
52˚
Kobåset: Bananrännan Map

Bananrännan är kanske Kobåsets mest omnämnda åk? Alla som gjort mer än 1 tur i Kobåset vet att den finns. 1 av 3 cowboysare har åkt den, 1 av 3 räds den för mycket, 1 av 3 ser inget i den.

Description

Åket är brant, ihållande, slätt, exponerat. "tumlar du här så möts vi på botten".

Vårvintern 2020 var snön mestadels kompakt. I nedre tredjedelen av åket breddar rännan sig, här verkar snö och is ansamla sig när det lossnar från omgivande terräng. Kanske bättre snö/mindre is skiers right. Ingenting stort men det påverkar skidföret negativt. Försiktig så att du inte överraskas med för hög hastighet.

Approach? Om du bedömer snön tillräckligt säker, färdas gärna upp genom bananrännan (stegjärn förespråkas). På detta vis kan du försäkra dig om vilka förutsättningar som råder för just dig och ditt åk, om du nu inte absolut måste ha rännan orörd innan du åker. Rännan kan vara svår att hitta ovanifrån. Se för all del till så att ni inte hamnar i den odöpta rännan 30 meter skiers right, gnarly.

Lutningen överstiger bedömt inte 45 grader, troligen mellan 38-42 grader. Obs, en gissning.

Difficulty

Difficult

Serious gradient of 30-38 degrees where a real risk of slipping exists.

Medium Exposure (E2)

2 out of 4

As well as the slope itself, there are some obstacles (such as rock outcrops) which could aggravate injury.

Remoteness

2 out of 4

Away from help but easily accessed.

Best time to visit

between January and May

Features

  • Couloir

Equipment required

  • Skins
  • Ice axe
  • Crampons